Дата / Час

 

За гимназията

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

История 


Ботевградската гимназия е училище с дългогодишна история и традиции, което е сред най-елитните в общината. Тя е дала не само на града, а и на страната, изключително много забелeжителни личности – лекари, учители, политици, специалисти в различни области на науката и културата, общественици и т.н. Гимназията дава едно стабилно базово образование, което гарантира успешно развитие на младежите, продължаващи обучението си във висшите училища. Днешните Златаровци  се гордеят, че са ученици на това училище!

 
Началото на гимназиалното образование в Ботевград се поставя през септември 1912г., когато са открити първите гимназиални паралелки към Прогимназията.
· Месец след това директорът на училището Стамен Панчев заминава на фронта. Наследникът му Петър Илчев, с помощта на тогавашния кмет Тодор Лаловски, полага много усилия във военните години да не прекъсва сформирането на гимназиални паралеки.
· Официалното откриване и отделяне на гимназията от прогимназията става на 1 декември 1918г. – рождения ден на Стамен Панчев.
· През 1921г. след долния тригодишен курс на обучение в гимназията се открива и горен – двегодишен, за подготовка на начални учители. Първият випуск завършва през 1926г.
· През 1947г. извън града, в западната му част, е построена сграда на два етажа с 12 класни стаи, стая на директора, лекарска стая и три стаи за други нужди.
· Първоначално в сградата се настаняват IV и V гимназиални класове, а от 1951г. и останалите.
· В началото на 1950/1951 година гимназията е наречена на името на големия български учен и приятел на Ботевград – акад. проф. д-р Асен Златаров.
· През учебната 1970/1971 година е открита първата математическа паралелка.
· От учебната 1986/1987 година гимназията става природо-математическа с два профила: математически и биологически.
· Първите специализирани езикови паралелки са с френски език.
· От учебната 1990/1991 година се откриват паралелки с интензивно изучаване на английски и немски език с подготвителен клас.
· Приемът на ученици е чрез конкурсни изпити по математика, биология и география.
· От учебната 1998-1999 г. се открива паралелка “Чуждоезиков профил”. Приемът на училището е чрез конкурсни изпити по Български език и математика.
· През учебната 2004-2005 година открита първата математическа паралелка от V клас с интензивно изучаване на английски език.

 10.0 - 5 votes