Дата / Час

 

Меню Прием

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 983
Най-новият регистриран: vedoeod

Документи


Прием в училището!

 
ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" в гр. Ботевград е природоматематическа гимназия от V до XII клас, което включително осигурява съответните степени на образование:

Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година
В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.
 

Приемането и записването на ученици в дневна форма на обучение се извършва и въз основа на следните документи: 
   
1. За участие в класирането учениците подават : 

1. заявление до директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” 

2. копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от състезанията и/или олимпиадата по математика 

3. копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование 

2. Документите по т.1 се завеждат във входящ дневник за държавния План-прием   

Необходимите документи за записването на приетите ученици в V клас са:             

1. Заявление до директора на ППМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр.Ботевград, по образец             

2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование             

3. Оригинал на служебна бележка с резултатите от Олимпиадата по математика и/или  състезанията             

4. Оригинал на удостоверение за преместване от училището в което ученикът е завършил IV клас   

Класирането и имената на приетите ученици се обявяват на сайта на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”  - www.pmgzlatarov.net и в училището.   

Ако след крайният срок на записване има свободни места в паралелката до обявеният брой , местата се заемат от следващите в списъка на класираните. Незаетите места се обявяват на сайта на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” - www.pmgzlatarov.net и в училището.
 10.0 - 1 vote