Дата / Час

 

За гимназията

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 987
Най-новият регистриран: Oksanaaparo

Училищен бюджет и финанси

PRimusKB, четвъртък 25 април 2019 - 14:56:52

БЮДЖЕТ НА ГИМНАЗИЯТА 


Бюджет от 01.01.2019 годинаБюджет от 01.01.2018 година


Бюджет от 01.01.2017 година


Информация за третото тримесечие на 2017 г.

Информация за второто тримесечие на 2017 г.


Бюджет от 01.01.2016 година
Информация за първото тримесечие на 2016 г.

Бюджет от 01.01.2015 година


Бюджет от 01.01.2014 година

Информация за четвъртото тримесечие на 2014 година.

Информация за трето тримесечие на 2014 година.

Информация за второто тримесечие на 2014 година.

Информация за първото тримесечие на 2014 година.

Бюджет с тримесечно разпределение-делегирани от държавата дейности.Бюджет от 01.01.2013 година

Информация за първото тримесечие на 2013 година.

Информация за второто тримесечие на 2013 година.

Информация за третото тримесечие на 2013 година.

Информация за четвъртото тримесечие на 2013 година.

Бюджет с тримесечно разпределение-делегирани от държавата дейности.

Бюджет с тримесечно разпределение-дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Бюджет с тримесечно разпределение-местни дейности.

Бюджет с тримесечно разпределение.

Стипендии-заповеди и протоколи за 2017/2018 учебна година:


ЗАПОВЕД № 1121  / 04.07.2018 г. На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 1465 /01.09.2017г.  иПротоколи 42,43 и 44  от 04.07.2018 г. Учениците, имащи право да получават стипендии през втори срок на учебната 2017/2018 година,  както следва: за месец  ЮНИ
 

ЗАПОВЕД№ 891  / 12.04.2018 г.На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 1465 /01.09.2017г.  иПротоколи 31,32 и 33  от 10.04.2018 г.Учениците, имащи право да получават стипендии презвтори срок на учебната 2017/2018 година, за месец  март

На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 1465 /01.09.2017г.  иПротоколи 28,29 и 30  от 23.02.2018 г.Учениците, имащи право да получават стипендии презвтори срок на учебната 2017/2018 година,  както следва:за месец февруари

ЗАПОВЕД № 591/ 30.01.2018 г.На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 1465 /01.09.2017г.  иПротоколи 21,22,23,24,25 и 26  от 25.01.2018 г. Учениците, имащи право да получават стипендии през ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 година
Стипендии-заповеди и протоколи за 2016/2017 учебна година:

ЗАПОВЕД674 /27.01.2017 г.На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти, чл. 9 ал.1и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 58/15.09.2016 г.  иПротокол 14, Протокол 15, Протокол 16  и Протокол  17  от 27.01.2017 г.Учениците, имащи право да получават стипендии презПЪРВИ срок на учебната 2016/2017 година,  както следва:за месец януари

ЗАПОВЕД № 374/30.11.2016 г. На основание  чл. 259 от ЗПУО, чл. 19 ал.2 т.13 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директора и други педагогически специалисти, чл. 9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 58/15.09.2016 г.  и Протокол 6, Протокол 7, Протокол 8  и Протокол  9  от 28.11.2016 г. Учениците, имащи право да получават стипендии презПЪРВИ срок на учебната 2016/2017 година,  както следва за месец Ноември
СТИПЕНДИИ 
  УЧЕНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ПОЛУЧАТ ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ  НА НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА МОМН.


Заповед на директора на гимназията за определяне на еднократните стипендианти 


Протоколи:


Правила:


Стипендии-заповеди и протоколи за 2015/2016 учебна година:

ЗАПОВЕД 458/21.01.2016 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 956/01.09.2015 г.  иПротокол 10, Протокол 11 и Протокол  12 от 20.01.2016 г. Учениците , имащи право да получават стипендии през първи срок на учебната 2015/2016 година,  както следва:за месец  януари
ЗАПОВЕД 364/16.12.2015 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 956/01.09.2015 г.  иПротокол 7, Протокол 8 и Протокол  9 от 15.12.2015 г. Учениците , имащи право да получават стипендии през първи срок на учебната 2015/2016 година,  както следва: за месец  декември
 
ЗАПОВЕД № 165  /20.10.2015 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 956/01.09.2015 г.  иПротокол 1, Протокол 2 и Протокол  3  от 15.10.2015 г. Учениците , имащи право да получават стипендии през първи срок на учебната 2015/2016 година,  както следва: за месец  Октомври
2. СТИПЕНДИИ
  УЧЕНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ПОЛУЧАТ ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ  НА НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА МОМН.

Разпределение на средствата, отпуснати за стипендии на учениците от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“  за бюджетната 2016 година
Заповед за разпределението на средствата по видове стипендии за 2015 година 


Разпределение на средствата, отпуснати за стипендии на учениците от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ за бюджетната 2015 година


Заповед на директора на гимназията за определяне на еднократните стипендианти


Заповед на директора за изменение в разпределението на средствата

ЗАПОВЕД№ 185 /28.10.2014 г.На основание чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2 от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и по решение на комисия, назначена със заповед на директора № 913/02.09.2014 г. и Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 3 от 20.10.2014 г.УЧЕНИЦИТЕ , ИМАЩИ ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА, ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


ЗАПОВЕД № 830/02.06.2015 г.На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 913/02.09.2014 г.  и Протокол 24, Протокол 25 и Протокол  26  от 26.05.2015 г. УЧЕНИЦИТЕ , ИМАЩИ ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА, ЗА МЕСЕЦ МАЙПротоколи:


Протокол №1Стипендии-заповеди и протоколи за 2014/2015 учебна година:

ЗАПОВЕД 645/14.04.2015 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 913/02.09.2014 г.  иПротокол 18, Протокол 19 и Протокол  20  от 25.03.2015 г. Учениците , имащи право да получават стипендии през  ВТОРИЯ срок на учебната 2014/2015 година,  както следва: за месец  МАРТ

Стипендии-заповеди и протоколи за 2013/2014 учебна година:
Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със от директора № 881/02.09.2013г. и Протокол 1. Протокол 2, Протокол 3 от 15.10.2013 година(Учениците, имащи право да получават стипендии през  първия срок на учебната 2013/2014 година).


Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 881/02.09.2013г. и Протокол 3 от 15.10.2013 година и Протокол 4 и Протокол 5 от 19.11.2013 г(Учениците, имащи право да получават стипендии през  първия срок на учебната 2013/2014 година) - ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ. 


ЗАПОВЕД № 556 /06.03.2014 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 881/02.09.2013г. и Протокол 3 от 15.10.2013 годинаи Протокол 8 и Протокол  9 от 21.01.2014 (Учениците, имащи право да получават стипендии през  втория срок на учебната 2013/2014 година) - ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИг


На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 881/02.09.2013г. и Протокол 3 от 15.10.2013 година и Протокол 14 и Протокол  15 от 18.03.2014 г.(Учениците, имащи право да получават стипендии през  ВТОРия срок на учебната 2013/2014 година, за месец март)  ЗАПОВЕД № 694/08.05.2014 На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 881/02.09.2013г. и Протокол 3 от 15.10.2013 година и Протокол 17 и Протокол  18 и 19 от 22.04.2014 г.
(Учениците, имащи право да получават стипендии през  ВТОРия срок на учебната 2013/2014 година, за месец АПРИЛ)  ЗАПОВЕД
776/02.06.2014 г.На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 881/02.09.2013г. иПротокол 3 от 15.10.2013 годинаи Протокол 20 и Протокол  21 и 22от 27.05.2014 г.(Учениците, имащи право да получават стипендии през  ВТОРия срок на учебната 2013/2014 година,  както следва:за месец МАЙ)


Протоколи
(Учениците, имащи право да получават стипендии през  първия срок на учебната 2013/2014 година) - ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ. 


Протокол №10

Протоколи №11,12,13

Протокол №14,15,16,

Протокол №17,18,19

Протокол №20,21,22


ЗАПОВЕД№ 344 /17.12.2014 г. На основание  чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП и  чл.9 ал.1 и във връзка с чл.8 ал.2  от ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование  и по решение  на комисия, назначена със заповед на директора № 913/02.09.2014 г.  и Протокол 7, Протокол 8 и Протокол  от 16.12.2014 г.


Протокол №7,8,9


ЗАПОВЕДИ ЗА СТАРТИТАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПМС №33 от 15.02.2013 г.

Заповед на директора за утвърждаване на разпределението на средствата по видове стипендии за 2014 г. 


Заповед на директора за утвърждаване на разпределението на средствата по видове стипендии за 2013 г. 


Разпределение на средствата по видове стипендии за 2013 година.Заповед на директора за еднократни награди във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост за 2013 година.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


2.4. Приложения към правилата (Заявления - декларации по образец)  Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7.
 

ПРАВИЛА3.

Заповед на директора за сроковете и условията за получаване на стипендия за втори срок на учебната 2013/2014 година.

Заповед на директора за сроковете и условията за получаване на стипендия за първи срок на учебната 2013/2014 година.