Дата / Час

 

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 987
Най-новият регистриран: Oksanaaparo

Профил на купувача

PRimusKB, сряда 26 ноември 2014 - 13:43:20


 Подробна информация за обществените поръчки на ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" град Ботевград е публикувана в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg 


     

  Уважаеми госпожи и господа,   

С настоящото Ви, съобщаваме, че ПМГ „Акад. проф.  д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград, в качеството си на възложител по чл. 7, ал. 1, т 1 - т. 4 от ЗОП, публикува публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лаптоп-таблети с инсталиран  софтуер за нуждите на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград по НПИнформационни и комуникационни технологии в училище, както следва:  

1.     В регистъра за обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg/ под номер 9035934 от дата 12.11.2014 г. и валидна до 21.11.2014 г.    

2.     В "Профил на купувача" на електронната страница на гимназията: www.pmgzlatarov.net


1.Указание за изготвяне на оферта
2.Методика за оценка 
3.
Списък на документите, съдържащи се в офертата 
4.
Оферта 
5.Техническа спецификация
6.
Техническо предложение
 
7.Ценово предложение 
8.Декларация по чл. 47 ал. 1 т.1 ЗОП 
9.Декларация по чл. 47 ал. 5 ЗОП
10.Декларация за съгласие на подизпълнител 
11.Административни сведения 
12.Проекто-договор 
13.Заповед-212, 213, 214 , 219
14.Вътрешни правила за подържане-профил на купувача
15.Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка
ПРОТОКОЛ от дейността на комисия, назначена с Заповед №236 / 14.11.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лаптоп-таблети с инсталиран  софтуер за нуждите на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград по НП Информационни и комуникационни технологии в училище 


Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОПДоговор №254 от 25.11.2014 г.