Дата / Час

 

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 987
Най-новият регистриран: Oksanaaparo

Административни услуги


Резултат с изображение за административни услуги училище
1.     Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.       Приемане на ученици в 5 клас  в профилираните гимназии  с профил Математически или Природни науки на места, определени по държавен план-прием

3.       Приемане на ученици в 8 клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием

4.       Приемане на ученици, завършили първият гимназиален  етап на средно образование от обединените училища, в  11 клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии и средни училища, на места, определени по допълнителния държавен план-прием5.       Издаване на диплома за средно образование

6.       Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съотвествие с изискаванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

7.       Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

8.       Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

9.      Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

10.   Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверение, свидетелства, дипломи

11.   Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование(влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)